صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

02332538215
با سلام:
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید
من عاشق بیل گیتس هستم چون تائب هستم و تائب عاشق کسانیست که همه ثروتشان را وقف خیریه کرده اند چون خودم داروندارم را وقف صخا کرده ام
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانید(تائب)
در سال 1372موفق به افتتاح مجموعه فرهنگی و ورزشی صخاشدم و قبل از آن در سال 1362با تیم فوتبال ظفر استارت زدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.
خداوندا به من ایمان وهمت وقدرت لازم را عطا بنما تا همگی را سرافراز نمایم و با صخا خدمتگذارخوبی بهر دردمندان باشم
بدین شعر ترو شیرین زشاهنشه عجب دارم که سرتا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد
شماره حساب 2917081150صخا ابراهیمی نوروزی -جاری تجارت
کرامت عرفان حمایت آسان
تلفن02332228024و02332538215و09127732812 ایده روزقرض الحسنه نخستین بار توسط تائب در صخا ابرسج
صخا بزرگترین صندوق قرض الحسنه خانوادگی در ایران
حواسمان به یاران مهربان بیشتر باشد
با پرداخت بموقع اقساط صندوق را در وام دهی آسان یاری نمائید
هرکس را امین یافتید متهم نکنید
سال 1395سال حمایت بهتراز صخا باشد صخا
سال 94هشتم دی تولد پیامبر به صرف شام جشن بزرگ صخا برگزار گردید
همه ساله تولد پیامبر جشن بزرگ صخا برگزار می گردد سال95بیست و هفتم آذر
همه ساله نهاردوم محرم حسینیه سیدالشهداء ابرسج با صخا می باشد
حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری
صخا ازمعجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان
2917081150صخا ابراهیمی نوروزی جاری تجارت

وقتی یک انسان عاشق درراه صداقت و ایمان و فداکاری قدم برمی دارد بخیلان و مغرضان و مغروران و منفوران همه سعی و تلاش خودشان را بکار می گیرند تا اجازه ندهند موفق و پیروز شود چون آنها چشم دیدن نیکوکاران را ندارند دلهایشان سیاه و چشمهایشان شور است 

برای همین وقتی که تائب در ابرسج در سالهای نوجوانی و جوانی وقتیکه کوشش خودش را درراه فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه به نمایش گذاشت مغرضان شروع به دشمنی کردند و نقش برادران یوسف را درزندگیش بازی کردند سعی کردند با تخریب و تحقیر و تضعیف تائب در صخا چهره واقعی او را پشت سم پاشیها و جوسازیهای ناعادلانه و ناجوانمردانه خودشان مخدوش نمایند 

کاری که برادران یوسف نزد کاروانیان درباره یوسف کردند چند تا دروغ گفتند قصدشان بود که آنها هرچه زودتر یوسف را ببرند آری از این دروغها درباره تائب هم زیاد شنیده شد و خبرها در روستا دهان به دهان می چرخد و خیلی زود منبع مشخص و معلوم می شود 

تا جائیکه زمستان سال گذشته دراوج نیاز صخا به تقویت کسی بود که قصد افتتاح حساب داشت و مبلغ قابل توجهی را در نظر گرفته بود که واقعا برای صخا بهترین موقعیت و مناسبترین وقتی بود که خداوند از غیب رسانده بود اما خودش می گفت یکساعتی در روستا چرخیدم از ده پانزده نفر سوال کردم گفتند این کار را نکن و فقط یک نفر تعریف کرد او هم گفت در حد پانصد هزارتومان بیشتر حساب باز نکن من پنج سال روی این بنده خدا کار و تبلیغ و تشویقش کرده بودم تا بیاید این داستان مغرضان و مغرورانی است که مناع الخیر هستند منع کننده خیر و خوبی و دستهای غیب را هم رد می کنند 

هرچند من سجده کردم و خوشحال شدم چون اعتقاد دارم روزی صخا نبوده است روزی این مردم نبوده است هرچه پیش آید نیکوست من این داستان را برای همه کسانی که برای وام مراجعه کردند و دست خالی برگشتند تعریف کردم وگفتم من اعتبار و آبرویم را خرج صخا و وقف صخا کرده ام اما در اینجا کسانی هستند که مانع پیشرفت و رشد و شکوفائیند 

ما به سختی تاوان ناجوانمردی آن عده را دادیم اما این کارها زشت است پشت نیکوکاران و فداکاران را خالی کردن نزد خداوند زشت است من که از هیچکدام راضی نیستم باید جواب خدا را هم بدهند تاوانش هم سنگین است می دانم چوب این نامردیهای خود را می خورند اما نمی فهمند و بی تفاوت هستند و اصلا دربند این حرفها نیستند و حتی به آه و ناله های ماو نفرین های قرض دارانی که دست خالی بخاطر آنها از صخا رفتند هم می خندند و مسخره می کنند نمی دانند که چه خیر و بهره ای را نزد خداوند از دست می دهند 

انسان حتی دشمن وظیفه دارد در حمایت و همکاری با خوبان و مجموعه های خیرخواهانه ای همچون صخا بخاطر خدا قوی و محکم باشند تا این انسان و این چراغ در روستا پرنور شود نه اینکه سعی در کم نور کردن و خاموش کردن این انسان و این چراغ کنیم چون خداوند پشتیبان است باید توبه جبران کنیم وگرنه چوب این کار و همه جوانب این ضدهمکاری و تحقیر و تخریب و تضعیف را خواهیم خورد 

مردم کم کم پی به عظمت و بزرگی فداکاران می برند برای همین فداکاران و نیکوکاران عاقبت خوبی دارند و سربلند می شوند 

و این قبیل داستانها و ضدهمکاریها و عدم حمایت و همکاریها و معوقات مخصوصا در روستا دهان به دهان می چرخد و مردم پی می برند و متوجه می شوند که نقاط ضعف نیکوکاران کجاست و نقاط قوتشان چها و کجاها می توانند باشند پس حمایتها و همکاریها اوج می گیرد 

تشویق ها و ترغیب ها بالا می رود و اوج می گیرد و پیامهای حمایت و همکاری و تشکر و قدردانی زیاد می گردد و تعریف ها و تمجیدها واضح و روشن

می شوند و حق به حقدار بعد از مدتها صبر و شکر جمیل می رسد دعا ها و آرزوهای خوب اثر می کند 

و نیکوکاران و فداکاران محکم و استوار با امکانات خوب و شرایط عالی به مردمان خدمت خواهند کرد وهمه سوء تفاهم ها و سوء ظن ها برطرف می شوند 

و اینجا همان جائی می شود که خداوند وعده فرموده است و بوی خداوند پرمی شود بطوری که همه خوشحال و خشنود می گردند و آرامش خاطر نصیب و روزی همه می گردد  

یکی از دوستان امروز تعریف می کرد گفت چند وقت پیش با یکی صحبت می کردیم گفتم مبلغی در صخا دارم گفت خیلی سریع با من دعوا و سروصدا کرد که چرا این کاررا کرده ای بیخود برده ای من هم گفتم کارخیر است ثواب دارد خلاصه از این غرض ورزیها مخصوصا در روستاها فراوان شنیده می شود برای همین فداکاران در روستا به غیر از تائب در صخا کسی نمی ماند و سعی می کند خودش را کنار بکشد و چوب این مغرضان و مغروران و منفوران را نخورد اما تائب سالهاست که صبر و شکر کرده تا این طلسمها را نه تنها در ابرسج بلکه در همه روستاها بشکند و یک فرهنگ سازی عمیق را به نمایش بگذارد تا با صخا همه چیز را برای همه مردم روستاهای ایران و جهان روشن کند حتی اگر لازم باشد از روی داستان صخا در طول این سی سال سریال و فیلم هم می سازم و به نمایش جهانی در می آورم تا روستاها گلستان شوند 

امیدوارم خداوند با جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های بزرگ از سراسر ایران و جهان صخا را تقویت و پرنور گرداند تا این ایده در ابرسج امتحان و آزمایش خودش را با موفقیت به پایان برساند و همه روستاهای جهان از این ایده بهره مند شوند تا دنیا گلستان شود 

و تائب و خانواده اش که سالها جوانی و سلامتی و دارو ندارشان را وقف کرده اند سربلند شوند 

Image result for ‫صخا‬‎

Image result for ‫صخا‬‎

مرا به اوج ماه برسان ای خدای بزرگ                       به کوری چشم برادران ای خدای بزرگ 

زمکر و فریب و خدعه آنان بی خبر بودم                     حق من نبود چنین و چنان ای خدای بزرگ 

فساد شیاطین کجا و صداقت من کجا                     دلم خون شد از دست شیطان ای خدای بزرگ

قرار ما این نبود پس چه شد آن وعده و وعید             همه شک کرده اند به قرآن ای خدای بزرگ 

دلم از آنهمه آیات و روایات می سوزد                       شده اند قربانی دشمنان ای خدای بزرگ 

از این وضع خسته ام تحملش سخت است               مرا هرچه زودتر برهان ای خدای بزرگ 

صدای عاشقان حیف نیست که در گلو بغض شود       به گوش عالم و آدم برسان ای خدای بزرگ 

از این همه صبر و شکر جمیل حیا نمی کنند             نمی ترسند از تو این نفهمان ای خدای بزرگ 

کجایند دستهای غیبی که وعده فرمودی                نشان بده به این مغرضان ای خدای بزرگ 

اگرعزیزان خوار شوند صدای خنده آنها                   می رسد به گوش آسمان ای خدای بزرگ 

حریف اینهمه نامرد مگر خودت بشوی                    جواب نداد صداقت و ایمان ای خدای بزرگ 

تو را که لطف و عنایتها با من مسکین است            چه می کنند با من این بندگان ای خدای بزرگ 

دعا و آرزوهای تائب را مستجاب کن                    به شادی روی حبیبان ای خدای بزرگ 

شود که این چراغ صخا پرنور گردد                      به جذب و جلب ثروتمندان ای خدای بزرگ 

چنان کن که یکبار دیگر ذلیل و خوار شوند             که صبر تو حیف است براینان ای خدای بزرگ 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۲۴
ابوالفضل ابراهیمی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی