صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

02332538215
با سلام:
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید
من عاشق بیل گیتس هستم چون تائب هستم و تائب عاشق کسانیست که همه ثروتشان را وقف خیریه کرده اند چون خودم داروندارم را وقف صخا کرده ام
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانید(تائب)
در سال 1372موفق به افتتاح مجموعه فرهنگی و ورزشی صخاشدم و قبل از آن در سال 1362با تیم فوتبال ظفر استارت زدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.
خداوندا به من ایمان وهمت وقدرت لازم را عطا بنما تا همگی را سرافراز نمایم و با صخا خدمتگذارخوبی بهر دردمندان باشم
بدین شعر ترو شیرین زشاهنشه عجب دارم که سرتا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد
شماره حساب 2917081150صخا ابراهیمی نوروزی -جاری تجارت
کرامت عرفان حمایت آسان
تلفن02332228024و02332538215و09127732812 ایده روزقرض الحسنه نخستین بار توسط تائب در صخا ابرسج
صخا بزرگترین صندوق قرض الحسنه خانوادگی در ایران
حواسمان به یاران مهربان بیشتر باشد
با پرداخت بموقع اقساط صندوق را در وام دهی آسان یاری نمائید
هرکس را امین یافتید متهم نکنید
سال 1395سال حمایت بهتراز صخا باشد صخا
سال 94هشتم دی تولد پیامبر به صرف شام جشن بزرگ صخا برگزار گردید
همه ساله تولد پیامبر جشن بزرگ صخا برگزار می گردد سال95بیست و هفتم آذر
همه ساله نهاردوم محرم حسینیه سیدالشهداء ابرسج با صخا می باشد
حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری
صخا ازمعجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان
2917081150صخا ابراهیمی نوروزی جاری تجارت

یوسف نوردیده پدری بود که حبیب خداوند و پیامبر بزرگ و دانشمندی مثل یعقوب بود یوسف در اوج صداقت و ایمان و فداکاری قرار داشت و مغرضان و مغروران و منفوران که تاب تماشای او را نداشتند به قصد تخریب و تضعیف و تحقیرش برآمدند 

هرچه در توان داشتند در این راه بکار گرفتند اما غافل و بی خبر از دستهای غیب بودند که روزی از آستین بیرون خواهند آمد واین قول و وعده بهترین حامی و پشتیبان است تا درس عبرتی باشد برای همه زورگویان و نفهمان عالم تا روز قیامت 

از اینکه یوسف در اوج صداقت و ایمان و فداکاری برای امتحان و آزمایش الهی انتخاب شده بود به خودم می بالم و افتخار می کنم چون منهم در اوج سحرخیزی و کوهنوردی در اوج علم و عرفان و در اوج صداقت و ایمان و فداکاری به چنان سرنوشتی دچار شده ام پس چگونه به جایگاه یوسف که داستان زندگی خودم را شبیه و مثل و مانندش می بینم افتخار نکنم من به مقام والائی رسیده ام که از برکت سادگی و بی ریائی نصیب و روزیم گشته است و قرار است خداوند به منهم عزت و قدرت و ثروت و عظمت عطا کند چگونه رنج و جوروجفای بخیلان و هوسبازان برمن آسان نشود در صورتیکه به یاد و به نام یوسف صدیق برای وعده های خداوند ثانیه ها و دقایق را می شمرم و هرثانیه که می گذرد بیشتر به وعده های خداوند مشتاق و امیدوار می شوم 

من در این ثانیه ها پس از سالها محنت و رنج و مصیبت و بلا بوی دستهای غیب را حس می کنم بوی خوش وعده های خداوند به مشامم می رسد از اینکه خداوند فقط با یک انسان قدرتمند همچون عزیز مصر در اوج عظمت و ثروت و قدرت برای یوسف خدائی کرد به خودم می بالم و افتخار می کنم 

باورتان می شود که این یوسفی که در این ساعت عزیز مصر شد و زمین و زمان مطیع امرش گشت دلهای حق داران را شاد و خرسند نمود و سربلند و سرافرازشان کرد همان یوسفی باشد که تا چند ساعت قبل در زندان بود و سالها سرزنش و گلایه و متهم شد 

همان یوسفی که در زندان کسی باورش نمی کرد اما خداوند بلندش کرد و سربلند و سرافرازش نمود بوی آن یوسف امروز با من است و سرتاپای وجودم را پرکرده است ازاینکه وجودم پراز نام و یاد یوسف صدیق است به خودم افتخار می کنم و به خودم هزاران آفرین می گویم 

همه اینها و بسیاری از این قبیل از معجزات صداقت و ایمان و فداکاریست که من در اوج فقر و خستگی لایق و شایسته اش شده ام 

تا درس عبرتی باشم برای همه تا درس صبر و شکر جمیل باشم برای همه مظلومان و ستمدیدگان دنیا تا درس عبرتی باشم برای همه عاشقان و جوانمردان و فداکاران عالم که چگونه در اوج بحرانها و مصیبت ها و در اوج جوروجفای زورگویان به داستان یوسف متوسل بشوند 

صخا از معجزات علم و عرفان    صخا لطف و عنایتهای یزدان  

عزیزانی که بنده مظلوم و بی گناه خداوند می باشید روزی دو سه بار سوره یوسف را بخوانید و همچون تائب سالها در کوه و بیابان راه بروید و ساعتها تفسیرش کنید سریال و فیلم یوسف را با دقت ببینید و مو به مو در نظر بیاورید 

اگر در اوج بی گناهی و مظلومیت و معصومیت گرفتار کسانی همچون برادران یوسف آن بخیلان جاهل و نفهم و آن هوسبازان از خدا بی خبر شده اید خداوند می بیند و می شنود مطمئن باشید اگر صبر و شکر جمیل کنید همه شما را به مقام یوسف می رساندفقط باید قول بدهید که مثل یوسف صبر و شکر جمیل داشته باشید شما حق دارید گریه کنید و بترسید و بلرزید و غم و غصه بخورید همه اینها طبیعی هستند اما حق ندارید به خداوند و دستهای غیبش شک و شبهه ای داشته باشید  

و از اینکه غریب و مظلوم هستید ناراحت و افسرده نباشید خداوند خریدار و طرفدار شماست و کافیست بگذار همه دنیا بی توجهی خودشان را به نمایش بگذارند بزودی همه شرمنده و خجل خواهند شد 

بگذار همه آنها با عدم حمایت و همکاری خودشان نزد پروردگار مسئول باشند تو برفعالیت و فداکاری ادامه بده حتی اگر همه دنیا ضدهمکاری کردند خداوند بهترین حامی و پشتیبان است و می بیند و می شنود که یک کرشمه تلافی صدجفا بکند 

خداوند خودش بعد از همه این امتحانات و آزمایشات داستان بی گناهی و لیاقت و شایستگیت را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر می رساند مهم همت و تلاشت بود که به نمایش گذاشتی پس همه را به خودش واگذار کن 

بگذار خداوند داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برساند 

آفرین به تو که در راه تبلیغ و تشویق و تحریک قرض الحسنه و خیریه و فرهنگ و ورزش از هیچ همت و کوششی در طول شبانه روز دریغ نورزیدی و خداوند همین را می خواست و همه اینها هم کار خدا بود تا دانشمندان و ثروتمندان و ستاره هائی که به آنها قدرت و عزت و ثروت داده است را امتحان و آزمایش کند آفرین برتو و برهمه فداکاران مظلوم و غریب و معصوم 

خداوندا به من ایمان و همت و قدرت لازم را عطا کن تا حامی و پشتیبان فداکارانی همچون تائب در اوج صداقت و ایمان در همه دنیا مخصوصا در روستاهای جهان باشم آمین یا رب العالمین 

خداوندا به من قدرت و ثروت عطاکن اما غافل و بی خبر از امثال تائب در روستاهای دنیا نگردان کسی که سالها در اوج صداقت و ایمان و فداکاری گرفتار کسانی شد که به تقلید از برادران یوسف در زندگیش نقش بازی کردند و پیش چشم دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها ظلم و ستم روا داشتند و همه آنها فقط نگاه کردند که واقعا شرم آور و بی انصافیست و بدامتحان و آزمایشی  دادند 

و بدجوری ضدهمکاری و عدم حمایت و همکاری با تائب فداکار داشتند یک نفر در بین اینهمه دانشمند و ثروتمند و ستاره نبود تا همه را سربلند و سرافراز کند چون خداوند خودش می خواهد پشتیبان بهترین نیکوکاران و فداکاران جهان باشد کسانی که بوی یوسف می دهند خداوند خودش حامی و پشتیبانشان می گردد چون کسی را لایق و شایسته حمایت و همکاری و عنایت از آنها نمی بیند 

Related image

Related image

Related image

Related image

Image result for ‫صخا‬‎

Related image

Image result for ‫صخا‬‎

Image result for ‫صخا‬‎

Image result for ‫صخا‬‎

Related image

Related image

Image result for ‫صخا‬‎

Image result for ‫صخا‬‎

Related image

Image result for ‫صخا‬‎


Related image

Related image

Image result for ‫صخا‬‎

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۷
ابوالفضل ابراهیمی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی