صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

02332538215
با سلام:
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید
من عاشق بیل گیتس هستم چون تائب هستم و تائب عاشق کسانیست که همه ثروتشان را وقف خیریه کرده اند چون خودم داروندارم را وقف صخا کرده ام
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانید(تائب)
در سال 1372موفق به افتتاح مجموعه فرهنگی و ورزشی صخاشدم و قبل از آن در سال 1362با تیم فوتبال ظفر استارت زدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.
خداوندا به من ایمان وهمت وقدرت لازم را عطا بنما تا همگی را سرافراز نمایم و با صخا خدمتگذارخوبی بهر دردمندان باشم
بدین شعر ترو شیرین زشاهنشه عجب دارم که سرتا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد
شماره حساب 2917081150صخا ابراهیمی نوروزی -جاری تجارت
کرامت عرفان حمایت آسان
تلفن02332228024و02332538215و09127732812 ایده روزقرض الحسنه نخستین بار توسط تائب در صخا ابرسج
صخا بزرگترین صندوق قرض الحسنه خانوادگی در ایران
حواسمان به یاران مهربان بیشتر باشد
با پرداخت بموقع اقساط صندوق را در وام دهی آسان یاری نمائید
هرکس را امین یافتید متهم نکنید
سال 1395سال حمایت بهتراز صخا باشد صخا
سال 94هشتم دی تولد پیامبر به صرف شام جشن بزرگ صخا برگزار گردید
همه ساله تولد پیامبر جشن بزرگ صخا برگزار می گردد سال95بیست و هفتم آذر
همه ساله نهاردوم محرم حسینیه سیدالشهداء ابرسج با صخا می باشد
حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری
صخا ازمعجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان
2917081150صخا ابراهیمی نوروزی جاری تجارت

این ایده تائب که در شکل قرض الحسنه و خیریه و فرهنگ و ورزش که بسیار زیباست انساندوستانه و خیرخواهانه است خداپسندانه و مردم پسند است و در قالب یک مجموعه بنام صخا توسط یک سرپرست عاشق خلق شده است  و علاج همه دردهای یک روستاست 

برآورده شدن حاجات دردمندان و مظلومان و معصومان در اولویت صخاست اگر خداوند کمک کند و پاداش فداکاری ما را در صخا با جذب و جلب توانمندان بدهد می توانیم راحت و آسان دعا و آرزوهای عزیزان دردمند و گرفتار را براحتی مستجاب و برآورده نمائیم و الگوئی برای همه روستا ها باشیم 

این صخا لطف و عنایت یزدان است معجزه علم و عرفان است و وعده های خداوند محقق و حتمیست اگر دو طرف ترازو مساوی باشد و مردم مخصوصا باسوادان و بافرهنگها قدر و ارزش تائب فداکار را با همکاری بدانند و دو طرف ترازو را مساوی نمایند  

هرروستا می تواند با یک خانواده فداکار و یک مجموعه انساندوستانه مثل خانواده تائب و مجموعه صخا مکانی زیبا برای برآورده شدن حاجات در شکل قرض الحسنه و خیریه باشد به شرط اینکه از همه مهمتر دوستان و اقوام قدر و ارزش تائب فعال و فداکار را بدانند حواسشان به تائب با صخا بیشتر و بهتر باشد و این فرصت طلائی را از دست ندهند  

دعا و آرزوی تائب را با صخا خداوند بعد از سالها صبر و شکر جمیل مستجاب و برآورده نموده است مثل مرغ بریان حضرت موسی که راحت و آسان بخاطر موسی کلیم الله نازل شد اما سپاسگزاری می خواست که واجب و لازم بود تشکر و قدردانی می خواست که نشد و خیر و برکتش رفت 

پس از داستان موسی و قومش و مرغ بریان و من و سلوی نتیجه می گیریم که باید دعا و آرزوی یک عاشق را با حمایت و همکاری و تشکر و خشنودی فراوان قدر بدانیم و مطیع و رام حق پرستان در هرشرایطی باشیم تا خداوند بیشتر و بهتر عطا کند  

حالا که دعا و آرزوی تائب با صخا به اوج برآورده شدن و مستجاب شدن رسیده است مردم باید تشکر و قدردانی کنند با حمایت و عنایت و همکاری و بدانند که همکاریشان باعث تقویت و پرنور شدن این مکان می شودکه ارزش و ثواب فراواین دارد چرا چونکه با تقویت و پرنور شدن صخا در روستا طبیعتا حاجات و دعای افراد زیادی از میان دردمندان مخصوصا به روشنی و زیبائی برآورده می گردد ما با صخا توانستیم چراغ خانه کوهنوردان را روشن و تقویت و پرنور کنیم پس با این کار دعا و آرزوهای بسیاری از ورزشکاران مخصوصا کوهنوردان عزیز و زحمتکش مستجاب و برآورده شده است 

چراغ صنایع دستی را روشن و منور کرده ایم پس دعای جوانان علاقمند به اشتغالزائی و مشتریان خوب صنایع دستی مخصوصا نمد روستای ابرسج مستجاب و برآورده شده است و بهترین کارها در طول سال گذشته ارائه شده است باطرحها و نقشه های جدید که خوشحالی افراد زیادی را به همراه داشته است با اشتغال چند تا از جوانان در صنایع دستی خانواده های بسیاری و دلهای فراوانی خشنود شده اند 

پس این مکان ارزشمند جای خوبی برای برآورده شدن حاجات شده است خدمات و کارهائی که فقط از صخا برمی آید پس این مکان لایق و شایسته توجهات و عنایات دانشمندان و ثروتمندان ستاره هاست تا یک عاشق سربلند و سرافراز دعا ها و آرزوها را برآورده نماید و همه را خشنود سازد 

این خاصیت نیکوکاران است این خاصیت اعتماد و اعتبار به خداوند است که محقق و حتمیست این خاصیت دلهای خشنود و شاد دردمندان است که بهترین حامی و پشتیبان برای امثال تائب با صخاست اجرهمگی با یزدان پاک الهی صدها هزاران بارشکر بخاطر این توفیق بزرگ و ارزشمند که به یک عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری عطا نموده ای خدا جون دوستت دارم بخاطر دلهای دریا و قلبهای شیری که قرار است حامی و پشتیبان تائب در صخا باشند از سراسر ایران و جهان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و سحرخیز و کوهنورد و فداکار شدم که تو را شاکر و سپاسگزارم از اینکه مرا گره گشا و مشکل گشا و نان رسان نمودی تشکر و قدردانی می کنم تا ذخیره قبر و قیامت همه ما بشود و دنیای خوب و خوشی را هم داشته باشیم و همه را به سعادت و خوشبختی برسانیم از برکت علم و عرفان و عشق و صداقت و ایمان و از همه مهمتر از برکت قدم نهادن و به فکر بودن فرهنگ و ورزش که بی نظیر و بی سابقه بوده است در روستای ابرسج و ان شاء الله در همه روستاها الگو بگردد 

یک عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری فقط با یک چله نشینی به مدت چهل روز با ریاضتهای سخت و جان شکار و با از خود گذشتن در روستای ابرسج توانست در اوج جوانی دعا ها و آرزوهای فراوانی را مستجاب و برآورده بخیر و شادی نماید و این شخص تائب فداکار با مجموعه صخاست که در فرهنگ و ورزش فعال و فداکار می باشد یک نعمت فوق العاده و بی نظیر و محشر 

همه باید به این مکان مخصوصا توانمندان و باسوادان و بافرهنگها افتخار کنیم تا به نتایج مطلوب و درخشان برسیم و این افتخار کردن به فداکاران مهم و الزامیست تا سربلند و سرافراز همه  بهره مند بشوند

در غیر اینصورت با وجود موانع برسر راه عاشقان ارائه خدمات سهل و آسان  دیر خواهد شد و طبیعتا عقب خواهد افتاد و این همانیست که شیطان می خواهد و یاران شیطان دعا و آرزو می کنند  که به نفع راه درست و راست و راه خداوند نیست 

برآورده شدن حاجات و مستجاب شدن دعاها بدست فداکاران فقط با حمایت و همکاری و عنایت امکانپذیر می باشد که خداپسندانه هم هست و ارزش و ثواب والائی دارد 

Related image

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۱/۱۹
ابوالفضل ابراهیمی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی