صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

02332538215
با سلام:
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید
من عاشق بیل گیتس هستم چون تائب هستم و تائب عاشق کسانیست که همه ثروتشان را وقف خیریه کرده اند چون خودم داروندارم را وقف صخا کرده ام
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانید(تائب)
در سال 1372موفق به افتتاح مجموعه فرهنگی و ورزشی صخاشدم و قبل از آن در سال 1362با تیم فوتبال ظفر استارت زدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.
خداوندا به من ایمان وهمت وقدرت لازم را عطا بنما تا همگی را سرافراز نمایم و با صخا خدمتگذارخوبی بهر دردمندان باشم
بدین شعر ترو شیرین زشاهنشه عجب دارم که سرتا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد
شماره حساب 2917081150صخا ابراهیمی نوروزی -جاری تجارت
کرامت عرفان حمایت آسان
تلفن02332228024و02332538215و09127732812 ایده روزقرض الحسنه نخستین بار توسط تائب در صخا ابرسج
صخا بزرگترین صندوق قرض الحسنه خانوادگی در ایران
حواسمان به یاران مهربان بیشتر باشد
با پرداخت بموقع اقساط صندوق را در وام دهی آسان یاری نمائید
هرکس را امین یافتید متهم نکنید
سال 1395سال حمایت بهتراز صخا باشد صخا
سال 94هشتم دی تولد پیامبر به صرف شام جشن بزرگ صخا برگزار گردید
همه ساله تولد پیامبر جشن بزرگ صخا برگزار می گردد سال95بیست و هفتم آذر
همه ساله نهاردوم محرم حسینیه سیدالشهداء ابرسج با صخا می باشد
حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری
صخا ازمعجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان
2917081150صخا ابراهیمی نوروزی جاری تجارت

چرا بخوابم

جمعه, ۸ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۳ ق.ظ

مردان بزرگ همیشه بی خواب بودند

وقتی که شبهای جمعه شب رحمت و مغفرت است شب جذب و جلب لطف و عنایت پروردگارم است چرا بخوابم من سی سال است که شبهای جمعه را مخصوصا نخوابیده ام وقتی که با همین بی خوابی ها عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار و کوهنورد شده ام وقتی این ایده های ناب از بی خوابی های شبهای جمعه نصیب و روزیم شده است مگر دیوانه ام بخوابم هرگز این فرصت های طلائی را در دنیا از دست نمی دهم 

وقتی که من از برکت دعا و آرزوهای بزرگ در این شبهای پرخیر و برکت نعمتهای فراوانی نصیبم شده است نمی خوابم وقتی درهای رحمت مخصوص پروردگار برویم به همین خاطر باز شده اند نمی خوابم تا درهای خیر و برکت هم برویم باز بشوند تا تقویت و پرنور بشوم و سرافراز و سربلند مردمم را خوشحال کنم 

وقتی به همین راحتی می توانم رضایت خداوند را جذب و جلب کنم طبیعی است که نباید بخوابم تا نشدنیها شدنی بشوند 

وقتی زکریا با همین روش در اوج پیری به آرزوی خودش رسیده است و دعایش مستجاب گردیده است من هم با همین روش از خدا کمک و پشتیبانی می گیرم 

وقتی یوسف صدیق با این روش به اوج ماه رسیده است من هم دلم می خواهد به اوج ماه برسم پس نمی خوابم 

وقتی کلبه احزان یعقوب نبی اینچنین گلستان شده است نمی خوابم تا کلبه احزان منهم در ابرسج گلستان بشود و مردم از بوی این گلستان بهره مند بشوند خیر و بهره ببینند  

وقتی ایوب این اسوه صبر و استقامت اینچنین برشیطان پیروز شد من هم پیروزی برشیطان و یاران شیطان می خواهم من هم دلهای سیاه و چشمهای شور را مغلوب و خوار و خجل می خواهم پس نمی خوابم تا نشدنیها بشوند  

وقتی خداوند به من یک خانواده فعال و فداکار داده است و تقویت و پرنور شدنشان مهم می باشد تا سربلند بشوند و همه را خوشحال کنند نمی خوابم تا همه به هدفمان برسیم 

وقتی خداوند بدست من در روستایم یک چراغی بنام صخا در قالب فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه روشن کرده است طبیعی است این چراغ باید تقویت و پرنور بشود تانور و گرمایش زیاد و زیادتر بشود که مردمان راحت و آسان بهره و استفاده ببرند پس نمی خوابم تا بشود 

وقتی دشمنانی از جنس مغرضان و مغروران و منفوران و بخیلان و هوسبازان دارم که این بی خوابیها علاج آن دلهای سیاه و چشمهای شورشان است پس نمی خوابم تا به لطف و عنایت پروردگار و بندگان دانا و توانایش علاج و درمان بشوند  

وقتی این همه سالخوردگان مظلوم و کودکان معصوم روستایم زجر می کشند و محروم و ممنوع از الطاف بی انتهای خداوند هستند نمی خوابم تا آنها را بهره مند سازم با کمک دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های بزرگ پروردگار سرافراز می شوم تا آنها را زودتر و بهتر خوشحال کنم    

وقتی که با همین بی خوابیهای من و مطالعات و بررسیهای فراوان در زندگی ستاره های محبوب پروردگار در سراسر دنیا صاحب عقل و هوش و دانش بی نظیری می شوم و از همه مهمتر زودتر و بهتر به بلوغ فکری می رسم و تجربه های فراوانی می اندوزم که علاج دردهای روستایم هستند نمی خوابم تا برسم وقتی که اینچنین راحت در دل بندگان دانا و توانای خداوند در سراسر دنیا جای می گیرم نمی خوابم تا آنها را مجذوب و شیفته و متذکر سازم 

وقتی که به همین راحتی می توانم همه را بیدار و هوشیار کنم تا تسکین دل دردمندان باشم چرا بخوابم وقت خواب من و امثال من هم می رسد در قبر آنقدر وقت برای خوابیدن هست که حد و اندازه ندارد اما امروز به بی خوابیهای من از خودم گرفته و خانواده و روستایم گرفته تا شهر و کشورم و همه روستاهای جهان نیاز مبرم دارند من صاحب ایده ای هستم که می توانم جهان را گلستان کنم هرروستا یک خانواده فداکار و یک مجموعه انساندوستانه مثل تائب با صخا می خواهد تا علاج دردهایش باشد  تا صلح و دوستی را با قدمهای محکمش در راه فرهنگ و ورزش به ارمغان بیاورد   

پس خواب خودم را می گذارم برای وقتی که در قبر جا گرفتم آنجا راحت و آسوده با وجدان و خیالی راحت می خوابم این بی خوابیها برای روستایم باارزش می باشد تا تقویت و پرنور بشوم و همه را از نور و گرمای خودم بهره مند سازم 

خواب برای کسانیست که فارغ از دردهای دردمندان هستند نه برای امثال من که می خواهم آرامش جسم و روح مظلومان و معصومان باشم خواب برای سالخوردگان مظلوم و کودکان معصوم خوب است نه برای ما که جوانیم و می توانیم وسایل رفاه و آسایش آن عزیزان را به خوبی و راحتی با دستهای خودمان با قلمهای خودمان فراهم سازیم 

من نمی خوابم تا سالخوردگان مظلوم روستایم با خیال راحت بخوابند تا کودکان معصوم روستایم راحت بخوابند و خوابهای خوب و شیرین ببینند چون آنها از من که عاشق و عارف هستم توقع دارند تا با جذب و جلب توانمندان از سراسر دنیا روستایم را گلستان کنم تا توانمندان را بسودشان جذب و جلب کنم و اشتغالزائی را در روستایم فراوان گردانم تا گردشگران و عاشقان توانای طبیعت بیشتری را به ابرسج بیاورم و الگوی همه روستاهای ایران و جهان باشم

آنها به دعاهای سحرگاهان من به 

آرزوهای بزرگی که در این ساعات عرفانی و روحانی برایشان می کنم نیاز مبرم دارند پس نمی خوابم تا سرافراز و سربلند بشوم و خوشحالشان کنم    

من نمی خوابم تا از خداوند یاری بخواهم کمک بخواهم برای همه قفلهای بسته ای که در روستایم زده شده است من بیدارم تا شاه کلید این قفلها را خدا به من بدهد که درهای خیر و برکت را بروی مردمم باز کنم 

من نمی خوابم تا سحرها و جادوها و طلسم های شوم را به لطف خدا از بین ببرم تا شیطان را و یاران شیطان را از مردمم دور سازم و به جایش دلهای دریا و قلبهای شیر را جذب و جلب کنم تا نور را زیاد کنم که تاریکیهای جهل و خرافات دور بشوند   و در این راه باسوادان و بافرهنگها را کوشش می کنم تا متوجه منظور من و نیت و قصد مبارک من بشوند تحلیلگران برجسته را می خواهم تا دردهایمان را علاج باشند به همین راحتی و با یک بی خوابی راحت و آسان و با لذت پس نمی خوابم تا اهدافم را خداوند به مقصود نهائی برساند   

چرا بخوابم وقتی که از بی خوابی من خیلی ها بهره مند می شوند نور زیاد می شود روستایم در سطح جهانی با جذب و جلب ستاره های محبوب خدا تابان و درخشان می شود  و سرمایه های زیادی با تبلیغات من به این روستا سرازیر می شود و نوجوانان و جوانان روستایم صاحب شغلهای جدیدی می شوند

زنهای روستایم راحت می شوند کمک و پشتیبان خانواده هایشان می شوند کمک و پشتیبان همسران زحمتکششان می شوند بچه های ما در هر

خانواده ای نیاز مبرم به پدران و مادران دانا و توانا دارند و این با بی خوابیهای من محقق و حتمیست   چون من توانستم خانواده ام را اهل فرهنگ و ورزش کنم علاقمند به فرهنگ و ورزش مطالعه و کتابخوانی و تحقیق و بررسی کنم  عاشق کوهنوردی و پیاده روی و درد دل با خداوند در کوه و بیابان کنم      

وقتی تک تک اعضاء خانواده من کار آفرین شده اند از برکت بی خوابیهای من پس همه خانواده های روستایم را عاشق فعالیت و فداکاری می کنم   


گفته شده که فرانکلین روزانه ۳-۴ ساعت بیشتر نمیخوابید و همیشه در حال فعالیت بود جمله ای معروف هم در این باره دارد ” زمان زیادی برای خوابیدن در گور داریم ".

گفته می شود ادیسون روزانه کمتر از ۵ ساعت میخوابید و بیشتر در آزمایشگاه خودش بود . البته در آزمایشگاه برای خودش یک تختخواب داشت که زمان زیادی را بر روی آن استراحت نکرد

انسانهای بزرگ نخوابیدند تا به این مقام والا و ارزشمند رسیدند (تائب) 

مردان بزرگ همیشه بی خواب بودند

Related image

Related image


برخی منابع ادعا میکنند که داوینچی قادر بود ۲۲ ساعت کامل بر روی اثار درخشان خو کار کند و فقط ۲ الی ۱٫۵ ساعت برای خواب شبانه خودش صرف کند، البته در روز به میزان ۱۵ الی ۲۰ دقیقه هم چرت میزد.

چرچیل روزانه فقط ۵-۶ ساعت وقت برای خوابیدن می گذاشت البته او اعتقاد راسخی به خواب بعد از نهار داشت که بین ۱-۲ ساعت در حال چرت هم بود.


Image result for ‫دانشمندان بزرگ نمی خوابند‬‎

ادعا شده که مخترع بزرگ تسلا فقط روزی ۲ – ۳ ساعت وقت برای خواب می گذاشته است و مابقی زمان خود را صرف کشفیات و مطالب علمی می کرد.

مردان بزرگ همیشه بی خواب بودند

Image result for ‫چرا بخوابم‬‎


نیوتن روزانه ۳ الی ۴ ساعت بیشتر نمیخوابید بار ها شده بود که چند روز نمیخوابید تا از بیخوابی مریض شده و به اجبار تن به تخت خواب بدهد. در کل انگار این دانشمند  عاشق بیداری بود .

Related image

Related image

Image result for ‫دانشمندان بزرگ نمی خوابند‬‎

Image result for ‫دانشمندان بزرگ نمی خوابند‬‎

Related image

Related image

Related image

مردان بزرگ همیشه بی خواب بودند

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۰۸
ابوالفضل ابراهیمی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی