صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

02332538215
با سلام:
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید
من عاشق بیل گیتس هستم چون تائب هستم و تائب عاشق کسانیست که همه ثروتشان را وقف خیریه کرده اند چون خودم داروندارم را وقف صخا کرده ام
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانید(تائب)
در سال 1372موفق به افتتاح مجموعه فرهنگی و ورزشی صخاشدم و قبل از آن در سال 1362با تیم فوتبال ظفر استارت زدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.
خداوندا به من ایمان وهمت وقدرت لازم را عطا بنما تا همگی را سرافراز نمایم و با صخا خدمتگذارخوبی بهر دردمندان باشم
بدین شعر ترو شیرین زشاهنشه عجب دارم که سرتا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد
شماره حساب 2917081150صخا ابراهیمی نوروزی -جاری تجارت
کرامت عرفان حمایت آسان
تلفن02332228024و02332538215و09127732812 ایده روزقرض الحسنه نخستین بار توسط تائب در صخا ابرسج
صخا بزرگترین صندوق قرض الحسنه خانوادگی در ایران
حواسمان به یاران مهربان بیشتر باشد
با پرداخت بموقع اقساط صندوق را در وام دهی آسان یاری نمائید
هرکس را امین یافتید متهم نکنید
سال 1395سال حمایت بهتراز صخا باشد صخا
سال 94هشتم دی تولد پیامبر به صرف شام جشن بزرگ صخا برگزار گردید
همه ساله تولد پیامبر جشن بزرگ صخا برگزار می گردد سال95بیست و هفتم آذر
همه ساله نهاردوم محرم حسینیه سیدالشهداء ابرسج با صخا می باشد
حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری
صخا ازمعجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان
2917081150صخا ابراهیمی نوروزی جاری تجارت

۷۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

گل باشیم روشن باشیم این یعنی سعادت و خوشبختی و همه را به سعادت و خوشبختی برسانیم همرنگ جماعت نبودن همیشه هم رسوائی نیست بلکه قوت قلب دیگران است اگر بخواهیم عاشق باشیم و در صداقت و ایمان و فداکاری به آب و آتش بزنیم 

به تقلید از همه کسانی که همرنگ جماعت نشدند اما همه را همرنگ خودشان کردند مثل یعقوب نبی و یوسف صدیق و انسانیت و شرافت را به اوج رساندند و همه اینها را هم مدیون همان همرنگ جماعت نشدن می دانیم و می بینیم 

درود برانسانهای جوانمرد و عاشق در هرکجای این دنیا که هستند خداوند پشت و پناهشان باشد 

Related image

Related image

Image result for ‫همرنگ جماعت شدن رسوائی نیست‬‎

Related image

Image result for ‫همرنگ جماعت شدن رسوائی نیست‬‎

Related image

Related image

Related image

Image result for ‫همرنگ جماعت شدن رسوائی نیست‬‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۵۹
ابوالفضل ابراهیمی

دیگران را تا می توانیم با زبان و پول و قلم و قدم خودمان به سود فداکاران و نیکوکاران و عاشقان تحریک کنیم که ارزش و ثواب فراوانی دارد نه اینکه دیگران را در تخریب و تحقیر و تضعیف آنان تحت تاثیر قرار بدهیم که این آتشیست که یک روز دامنگیرمان خواهد شد 

و در قبر و قیامت و قبل از آن هم پشیمانی خواهد داشت چون اثرات تحت تاثیر قرار دادن دیگران را به ضرر فداکاران اگر در ظاهر هم نبینیم در باطن خواهد گذاشت و خواهیم دید و همان دیگران خواهند دید و این اوج گناه و خطاست 

فداکاران هم به خاطر بخیلان و هوسبازان طبیعتا دچار اشتباهات و خطاهائی می شوند اما نباید به چشم بیاید و همین بهانه شود باید درباره فداکاران بیشتر فکر کنیم که چرا و چگونه می شود و ریشه یابی کنیم 

اگر چنین نکنیم گناه و تاوان سنگینش را خواهیم پرداخت فداکارانی که مثل خیلی ها می توانند بی تفاوت و بی توجه باشند و زندگی خوب و خوش و خرمی داشته باشند و اگر درراه نیکوکاری فعالیت و فداکاری نکنند وقتی قشنگ بیندیشیم هرگز بسیاری از دشمنی و کینه کدورتها را نخواهند دید 

اما با وجود اینکه می دانند در راه نیکوکاری فعالیت و فداکاریشان باعث دشمن تراشیهائی می شود باز ادامه می دهند چرا چون خداوند را در نظر دارند و همه را از خداوند می دانند و هوشیار و بیدار فعالیت و فداکاری می کنند هرچند که سختیها و مشکلاتی را متحمل می شوند 

پس در باره چنین انسانهائی در جامعه بهتر و بیشتر بیندیشیم بعنوان مثال تائب ما درروستای ابرسج بخاطر همت و تلاشش در راه صداقت و ایمان و فداکاری و درراه فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه مشکلاتی داشت نقاط ضعفی داشت خطاهائی داشت که هرکس هم به جای ایشان بود چندین برابرش را داشت چون در این کار بیست تا سی درصد معوقات هستند ضدهمکاریهائی صورت می گیرد و عدم حمایت و عنایت و همکاریهائی وجود دارد که اگر این فداکاری نبود اینها هم نبود ولی نمی شود بخاطر اینها انسان خدا را یاری نکند و دست از یاری خدا بردارد خدائی که ما را به یاری خودش دعوت کرده است پس ما وظیفه داریم دعوتش را اجابت کنیم و درراهش قدم برداریم تا دعوتش را اجابت کرده باشیم هرچند در این راه رسیدن تا دعوت پروردگار سختیها و خطراتی وجود دارد خودش دعوت کرده است خودش تلافی همه این زحمتها و دردسرها را می کند جبران می کند و به نحو احسن هم تلافی می کند مزد و پاداش می دهد پس نباید آن سختیها و مشکلات مانع ما از یاری کردن خدا بشود با شعار صبر و شکر جمیل خداوند را اجابت می کنیم 

مثل یعقوب نبی و یوسف صدیق و شعار صبر و شکر جمیل را عملی خواهیم کرد تا رسیدن به مقصود و هدف اصلی که سعادت و خوشبختی و راهنمائی غافلان و بی خبران است و این ثواب و ارزش فراوانی دارد  

کسانی که تحت تاثیر بخیلان و هوسبازان قرار می گیرند و ظاهرپرستانه برفداکاران می تازند خودشان یک روز خجالتهایش را خواهند کشید پس واگذار همه را تا رسیدن به مقصود برخداوند می کنیم اما هرگز دست از هدف والا و ارزشمند خود که همان یاری پروردگار است نمی کشیم 

و تا می توانیم دیگران را با نفس و قلم و قدم و پول و ثروت و قدرت خودمان مانع از کینه و بخل و دشمنی خواهیم شد و مانع از تحت تاثیر قرار گرفتن مغرضان و مغروران و منفوران و بخیلان و هوسبازان باشد که خداوند به نفس و قلم و قدم و ثروت و قدرتمان خیر و برکت بدهد که موفق و سربلند بشویم و همه را خوشحال نمائیم و آنهائی که بخل و کینه و هوسبازی و غفلت کردند هرچه زودتر پشیمان بشوند و خجالت بکشند و همان کسانی هم که تحت تاثیر آنها قرار گرفتند و فداکاران را آزردند هم خیلی زود نادم و پشیمان بشوند و به جای ضدهمکاری و عدم حمایت و عنایت و همکاری برعکس همکاری و کمک نمایند و این خیلی زیباست و قشنگ است چون از سایه نیکوکاران مظلومان و معصومان بهره مند می شوند و دعا و آرزوهای آنان خداوند را خشنود می سازد 

هرگز خطاهائی که از نیکوکاران و فعالان و فداکاران به چشم می آید و از بخیلان و هوسبازان سرچشمه می گیرد مانع از حمایت و همکاری شما با آن عزیزان نشود که خشم و قهر و غضب خداوند سخت و جان شکار است کینه گرفتن از فداکاران و کینه کاشتن از آنان در دلهای دیگران خطائیست بزرگ و غیر قابل بخشش و جبران و البته تاوان سنگینی خواهد داشت  

Image result for ‫تحت تاثیر قرار نگیریم‬‎

Related image

Image result for ‫تحت تاثیر قرار نگیریم‬‎

Related image

Related image

Related image

Image result for ‫تحت تاثیر قرار نگیریم‬‎

Image result for ‫تحت تاثیر قرار نگیریم‬‎

Related image

Related image

Image result for ‫تحت تاثیر قرار نگیریم‬‎

Related image

Related image

Related image

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۶ ، ۰۱:۰۸
ابوالفضل ابراهیمی

از برکت عشق و علاقه به فرهنگ و ورزش و سحرخیزی و کوهنوردی و قرض الحسنه و خیریه دوستان خوبی نصیب و روزیم شده است 

برای پیدا کردن دوستان خوب راه زیادی نباید رفت همینکه در راه فرهنگ و ورزش قدم گذاشتی و در این راه اصرار و پافشاری کردی دوستانی ناب نصیبت می گردد که تو را از فرش به عرض می رسانند  

من با قدم گذاشتن در راه انسانیت و شرافت یک دوست خوب مثل کربلائی عباس سلیمانی داشتم که عاشقانه بدورش می گشتم و با همه حرفها دوستش داشتم چون خدای مهربانیها بود خدای انسانیت و شرافت بود و اما بعد از فوت آن مهربان خداوند جای خالیش را با رضا سلیمانی راد پسر برادرش که دامادش می باشد پر کرد و زندگی من خالی از رفیق خوب و ناب نبوده است 

و از برکت رضا اینهمه رفیق و دوست خوب دارم چون مردم به رفیق نگاه می کنند و انسان را از روی رفیق می شناسند و من خیلی زرنگ بودم که بهترین ها را برگزیدم و بدورشان می گردم و عاشقشان هستم به همه انسانهای عاشق مخصوصا در روستاها توصیه می کنم یک رفیق خوب داشته باشند و بدورش بگردند اگر به دنبال سعادت و خوشبختی هستند  

رفیق خوب باید مظلوم و محبوب و مردمی باشد بی طرف و بی غرض و با هیچ کس کاری نداشته باشد دل کسی را نسوزاند و همیشه مهربان و ساده باشد همه این ویژگیها و بسیاری از این قبیل بود که مرا عاشق این بندگان خوب خداوند کرد 

درود برتک تک شما عزیزانی که عاشق صداقت و ایمان و فداکاری هستید صبر و شکر جمیل کنید موفق و پیروز خواهید شد 

Image result for ‫صخا‬‎

Image result for ‫دوستان خوب‬‎


 Related image

Related image

Image result for ‫دوستان خوب‬‎

دوستان خوب

 گروه دوستان خوب 
برای دوستان هم میهنی

Image result for ‫دوستان خوب‬‎

Image result for ‫دوستان خوب‬‎Image result for ‫دوستان خوب‬‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۴۶
ابوالفضل ابراهیمی

خداوندا در این سحرگاهان با شکوه و پای دیگ نذری صخا که یک فرهنگ قشنگ است و هفته هاست در ابرسج جا انداخته ام تا هم دعا و آرزوهای بزرگی بکنم برای روستایم و همه اموات و در گذشتگان و هم آماده پذیرائی باشم از مهمانان عزیزی که در قالب گردشگری و کوهنوردی و طبیعت گردی به ابرسج تشریف می اورند بدون شک پذیرائی از مهمانان عزیز و گرامی در مسیر آبشار ابرسج بهترین فرهنگ دنیاست 

تا این فرهنگ در همه روستاها جا بیفتد و همه روستاها شکوفا بشوند و ارزش و ثواب عظیمی نصیب و روزی ما گردد 

هرکس خدا را یاری کند خدا یاریش می کند و قدمهایش را محکم می گرداند 

و ما این مهم را با یک فداکار بنام تائب و یک مجموعه ارزشمند بنام صخا بوضوح می بینیم و روزبروز تقویت و پرنورتر می گردد 

خدمت می کنیم به روستا و مردمان روستای خوددر حد توان و حتی بالاتر از توانمان با قلم و قدم و پول و نفس گرم و عاشقانه خودمان ان شاء الله خداوند قبول بفرماید و خیر و برکتمان را زیاد کند 

من به عشق مظلومان و معصومانی که اکنون در خواب ناز هستند بیدارم و از خداوند کمک و خیر و برکت می خواهم سالهاست بیدارم و دعا می کنم تا این چراغ صخا روزبروز تقویت و پرنور بشود من نمی خوابم چون اهدافی دارم که برایم از خواب مهمتر و باارزش تر می باشند 

خداوندا دلهای دریا و قلبهای شیر را بسوی تائب در صخا متمایل بگردان الهی آمین 

و از بخیلان و هوسبازان به حق این اوقات عزیز و شریف به خودت پناه می برم و از مصیبت ها و بلاهای آنان با تو درددل می کنم ای خداوند بخشنده و مهربان و بزرگ توئی بهترین پناهگاه و پشتیبان و شعار تائب عاشق و در اوج صداقت و ایمان و فداکاری فقط خداست 

Image result for ‫دلهای دریا و قلبهای شیر‬‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۶ ، ۰۲:۴۹
ابوالفضل ابراهیمی

فداکاران غریب ترین و مظلومترین بندگان خدا هستند کسانی که بی مزد و منت فعالیت می کنند و در پی خشنودی خداوند طعنه ها و سرزنش های زیادی نصیب و روزیشان می شود اما همچنان ادامه می دهند 

گوشهای خود را کر می کنند تا نشنوند صدای زشت بخیلان و هوسبازان را تا اینکه از راه نمانند و دلسرد و مایوس نشوند 

اما این صدای بخیلان و هوسبازان نباید روزبروز بلندتر و مستحکم تر باشد در هرصورت هرانسان صبور و شکوری هم صبر و شکرش حد و اندازه ای دارد ایوب پیامبر هم با آنهمه وسعت و عظمت کم آورد و از خداوند کمک خواست که الهی دچار بحران شدم و تو بخشنده و مهربانی 

ای بخشنده و مهربان به فریاد فداکاران برس و دلهای توانگران را به سویشان متمایل بنما و بگیر دستانی را که از تو یاری می خواهند  

عاشقانی که به اوج فعالیت و فداکاری و صداقت و ایمان رسیده اند لایق و شایسته بخل و کینه و حسادت نیستند و همه اینها سوء تفاهم و سوء ظن می آورد و حتی دانشمندان را دچار سوء تفاهم می نماید و برای همین ضدهمکاریها و عدم حمایت و همکاری و عنایتها درباره فداکاران زیاد است 

دستهای غیبت را به یاری فداکاران از هرطرف بیرون بیاور تا مشت محکمی بردهان بخیلان و هوسبازان باشد 

فداکاران همان کسانی که در راه عشق و محبت و صلح و دوستی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و صبر و شکر جمیل را به اوج می رسانند تا تو را خشنود سازند و دستهای بخیلان و هوسبازان این یاران شیطان را از هرجهت رو کنند 

و چهره زشت انها را برملا سازند  

Image result for ‫صخا‬‎

Image result for ‫صخا‬‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۴۴
ابوالفضل ابراهیمی

انسانهای مثبت و افکار مثبت برای کارهای خیرخواهانه ای همچون صخا عالی هستند پس می توانیم به همراه خوبان نیک و مثبت بیندیشیم تا خیر و برکت بسیار شود و ارائه خدمات آسان گردد  

انرژی مثبت بدون شک خیر و برکت را زیاد می کند و توان و قدرت شکر و سپاس انسان را بالا می برد  

نیک اندیشی بهترین علاج برای همه دردهاست 

نیک بیندیشیم و نیک گفتار و نیک کردار باشیم   مثبت باشیم تا باران انرژی مثبت از هرطرف برما ببارد  

Image result for ‫انرژی مثبت‬‎

Image result for ‫انرژی مثبت‬‎

Image result for ‫انرژی مثبت‬‎

Image result for ‫انرژی مثبت‬‎

Image result for ‫انرژی مثبت‬‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۶ ، ۰۱:۰۱
ابوالفضل ابراهیمی

من یک کار آفرین هستم و افتخار می کنم که همیشه دعا و آرزویم سعادت و خوشبختی هست خوشحالم که اینگونه زندگی کردم حتی اگر نتوانستم اینگونه بودم خدا را شکر می کنم که هیچ وقت دعا و آرزوئی به جز خدمت کردن در قالب قرض الحسنه و خیریه و فرهنگ و ورزش نداشتم 

و همیشه ساده زندگی کردم و هوا و هوس تجملات در سرم نبوده و نیست حتی هوس یک دوچرخه هم در سرم نیامده است به قول عباس برزگر عزیز گاوم را از ماشین گرانقیمتم بیشتر دوست دارم 

و من خدا را شکر می کنم که حتی یک دوچرخه هم نداشتم چون عاشق و عارف و شاعر و نویسنده ام و نمی خواهم بالاتر از فقیران باشم دوست ندارم 

برای همین هرچه داروندارم بود و هست و خواهد بود وقف صخاست تا در قالب قرض الحسنه و خیریه به مردم خدمت کنم 

و همیشه هم از خداوند حمایت و پشتیبانی خواستم خیر و برکت خواستم تا صخا تقویت و پرنور بشود که بیشتر و بهتر خدمت کنم خودم همیشه راضی بودم و هستم و چه داشتم و چه نداشتم خوشحال بودم 

و همه خیر و برکت ها را برای صخا می خواهم و اگر صخا نداشت ناراحت بودم چون دوست ندارم کسی ناراحت و دلگیر از این در بیرون برود دعا و آرزوها و دلواپسی های من فقط برای صخاست تا خداوند تقویت و پرنورش بگرداند که سربلند بشوم و همه را خوشحال کنم 

و هرکس خدا را یاری کند خدا یاریش می کند و من اعتقاد به این وعده خداوند دارم و می دانم دلها را به سود من در صخا نرم و متمایل می کند تا با ارائه خدمات راحت و آسان قرض الحسنه و خیریه یاریش کنم  

و از همه سختی ها و دردها و رنجها و بخل و کینه ها هم به خودش پناه می برم 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۶ ، ۰۲:۱۷
ابوالفضل ابراهیمی

ناتوانی اینه که شما نتونید چیزی را که باید مطابقش باشید رو قبول کنیدآری ناتوانی اینه و نه چیزهائی مثل معلولیت و فقر و گرفتاری و درسختی و محنت بودن پس باید بلند بشویم و به همه نشان بدهیم که ما می توانیم باید فعالیت و فداکاری را به اوج برسانیم 

هرچند که درگیر یک دنیا بلا و مصیبت باشیم خدای ما خدای معجزه هاست بگذار مشکلات خودشان را بکشند  

باید همدیگر را با فرهنگ و ورزش متحد و یک پارچه نمائیم خیلی آسان است در هرخانواده و یا روستائی فقط کافیست یک نفر فداکاری کند و دیگران از قبیل دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار حمایت و یاری و تقویتش کنند  

در اینصورت می شود در یک چشم به هم زدن خانواده و یا روستائی را گلستان کرد  چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود  تا جهان باقی و آئین محبت باقیست صخا یک مجموعه انساندوستانه است که با یک سرپرست عاشق و فعال و فداکار به میدان آمده است 

تا بتواند روستایش را گلستان کند و دلهای سالخوردگان مظلوم و کودکان معصوم را شاد کند 

ما در خانواده و روستای خودمان گرفتار کسانی هستیم که ناتوان و عاجز از حق و حقیقت هستند و با سوء تفاهم ها و سوء ظن های شرم آور سد راه عاشقان در اوج صداقت و ایمان و فداکاری هستند آنهائی که فکر نمی کنند چگونه یک عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار و سحرخیز و کوهنورد مثل تائب به این مقامهای ارزشمند رسیده است آنها نمی توانند درک کنند که به این مقامها رسیدن احتیاج به سی سال بی خوابی و تحمل ریاضتهای طاقت فرسا دارد احتیاج به تحمل درد و رنج و عذابهای ناعادلانه و نا برابر دارد 

کسانی که به تقلید از برادران یوسف در زندگی چنین افرادی نقش بازی می کنند عاجز و ناتوان از دستهای غیب هستند عاجز و ناتوان از دیدن و فهمیدن بهترین حامی و پشتیبان یعنی خداوند هستند و فقط درصدی از جنس خودشان یعنی بخیلان و هوسبازان را می بینند و می فهمند و دیگر هیچ 

و اما ما با وجود چنین اشخاصی در جامعه چاره ای جز صبر و شکر جمیل و البته فعالیت و فداکاری بی وقفه نداریم تا سربلند بشویم و همه را خوشحال نمائیم یک دنیا مطالعه و بررسی در اشعار شاعران و سخنان بزرگان دنیا و آیات و روایات پروردگار از تائب ما یک انسان عاشق و فداکار ساخته است تا در زمینه فرهنگی و ورزشی مخصوصا کوهنوردی خودش را نشان بدهد و زمینه گلستان شدن روستای خودش را فراهم نماید 

بدون شک انسانهای تازه موقعیت های مناسب را فراهم می کنند و درهای جدید بروی ما باز می شود تا صاحب خیر و برکت بشویم   

ما نور را زیاد می کنیم تا تاریکی ها محو و نابود بشوند فقط همین پس در تقویت و پرنور شدن چراغ فرهنگ و ورزش یارو یاور تائب عاشق باشیم هرچه حمایت و همکاری از این فداکار بیشتر و بهتر باشد نتیجه های مطلوب و دلخواه و خداپسندانه و مردم پسند خودشان را بهتر نشان خواهند داد و این مهم فقط بستگی به حمایت و همکاری دارد میزان حمایت و همکاری از یک فداکار است که دو طرف ترازوی صداقت و ایمان را یکسان می سازد 

تقویت و پرنور شدن یک عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری بستگی به توجه و عنایت و حمایت و همکاری دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار دارد کسانی که این مهم را نبینند و نفهمندناتوان و عاجزترین انسانهای روی کره خاکی هستند  

Image result for ‫ناتوان ترین مردم کیست‬‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۶ ، ۰۷:۰۴
ابوالفضل ابراهیمی

تقویت فرهنگ و ورزش تقویت جامعه است روز گذشته در خانه کوهنوردان ابرسج شاهد حضور گرم و صمیمانه عاشقان طبیعت بودیم بهترین فرصت برای تقویت و پرنور شدن فرهنگ و ورزش یک روستا در همین است 

روحیه سحرخیزی و کوهنوردی را بالا ببریم تا به پیشرفت و رشد و شکوفائی برسیم 

در خانه کوهنوردان با انسانهای بسیار مهربان و خوب و البته توانائی آشنا و رفیق می شویم که می شود با کمک آنها علاج همه دردهای یک روستا بود مخصوصا مشکلات فرهنگی مشکلاتی از قبیل سهل انگاریها و بی تفاوتیها و بی توجهی ها را می توان با کمک انسانهای توانا از بین برد 

از همه مهمتر فرهنگ تشویق و ترغیب بالا می رود چون انسانهای بزرگی هستند که وقتی با آنها یک استکان چای می خوری یک دنیا تقدیر و تشکر از آنها شنیده می شود و این برای همه اطرافیان خوب است و باید فرهنگ تشویق و ترغیب و تشکر را بالا برد 

تا خداوند خیر و برکت بیشتری به ما عطا کند هرکسی و هرجامعه ای که فرهنگ تشکر و سپاسش بالاتر باشد خیر و برکتش هم بیشتر است 

حواسمان به فداکاران بیشتر باشد کسانی که همچون تائب در روستای خودش در زمینه فرهنگی و ورزشی کوشا و فعال و فداکار است و یک دنیا بی خوابی می کشد تا بتواند فرهنگ و ورزش را تقویت و پرنور بگرداند  

هرگز فداکاران را متهم نکنیم و در پررنگ کردن آن عزیزان بی نهایت فعال و فداکار و حامی و پشتیبان باشیم 

درود بی پایان خداوند برفرهنگ و ورزش و همه کسانی که در این راه همت و تلاش می کنند و لعنت خداوند بربخیلان و هوسبازانی که مانع پیشرفت و رشد و شکوفائی هستند خداوندا به ما خیر وبرکت عطا کن تا تیری باشد بردلهای سیاه و چشمهای شور بخیلان و هوسبازان  

Image result for ‫صخا‬‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۶ ، ۰۵:۱۴
ابوالفضل ابراهیمی

سحرخیزی هرانسانی را محبوب می کند فقط باید در این راه سالها اصرار و پافشاری کرد تا نتایج درخشانش رو بشود تا ثابت کنی و ثابت بشوی 

اگر هیبت و قدرت و عزت و ایمان و خلاصه هرچه از این قبیل می خواهی پس سحرخیز و کوهنورد باش تا به همه اش در یک چشم به هم زدن برسی 

سحرخیزان واقعی کسانی هستند که دنیا و آخرت برایشان ارزش و بهائی ندارد داشتن و نداشتن برایشان فرقی نمی کند آنها در همه حال عاشق و شیفته خداوند هستند و فقط در جستجوی خدا می باشند 

هرکه باشند و در هرکجای این دنیا که باشند فقط از خداوند لذت و بهره می برند عشق واقعی با خداوند در اوج سحرگاهان و در دل کوههاست در خلوت و تنهائی و قدم زدن ساعتها در کوه و صحرا و درددل با خداوند به خداوند پناه بردن بهترین گنج دنیاست 

وقتی برای تقویت و پرنور شدن وجودت و روح و روانت همت و تلاش می کنی این یعنی بهترین گنج دنیا و با هیچ پول و ثروتی نمی توان آن را خرید 

پس قدر جوانی و صحت و سلامتی خودمان را با سحرخیزی و کوهنوردی بدانیم 

قدر و ارزش خداوند را هم می شود به همین راحتی دانست و خداوند را خشنود ساخت 

در مجموع هوای سحرگاهان معجزه می کند هم برای سلامتی روح و جسم انسان مفید و لازم است و هم برای قدرت و عزت و سربلندی بهترین راه و روش است باید خودمان را بدینوسیله به دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار در سراسر دنیا نشان بدهیم تا در سایه یاد و نام بندگان توانمند خداوند بزرگ بشویم و به مردمان خدمات خوب و شایسته و خداپسندانه ارائه بدهیم 

باید از تجربیات بزرگان دنیا نهایت بهره را ببریم تا برای جامعه مفید باشیم سحرخیزی و کوهنوردی قدرت مطالعه و بررسی انسان را بالا و بالاتر می برد و انسان را بی نهایت قوی و عزیز می نماید  

بهترین گنج دنیا همین سحرخیزی و کوهنوردی است که باید از همان دوران نوجوانی و جوانی قدر بدانیم و عادت کنیم یک عادت خوب و ارزشمند و بسیار هم محبوب 

کاش همه ثروتمندان ما از سحرخیزان واقعی بودند و این فرصت های طلائی را از دست نمی دادند تا شاهد یک جهان پر از صلح و دوستی بودیم یک جهانی که همه روستاهایش گلستان می شد و همه فارغ از دردها و غمهای بیهوده و باطل زندگی می کردند 

دردهائی که فقط در هرروستائی با یک انسان فعال و فداکار و یک مجموعه ارزشمند که در قالب فرهنگی و ورزشی فعالیت و فداکاری کند حل شدنی بود با یک انسان فداکار و حمایت و همکاری توانمندان تقویت و پرنور می شد و به علاج همه دردهای یک روستا می پرداخت 

من اگر در اوج ناتوانی و ناچیزی یک چراغ باعظمت بنام صخا روشن کردم و سالها به مردمان روستایم نوروگرما می دهم و تابان و درخشان شدم همه اش از برکت سحرخیزی و کوهنوردی بود و هست شما هم می توانید در هرروستائی که از این جهان پهناور هستی فرقی نمی کند فقط یک همت جوانمردانه می خواهد همین و بس 

با سحرخیزی به تمام آرزوهای خودتان کم کم می رسید و تمام دعاهای شما مستجاب می گردد به شرط اینکه واقعا یک سحرخیز باشید 

هرهفته جمعه ها دیگ نذری صخا برای عاشقان طبیعت التماس دعا یک ایده ارزشمند یک کار بسیار خوب به هزاران منظور از همه مهمتر برای برف و باران رحمت پروردگار و برطرف شدن غم و درد و رنج و بحران از خودمان و خانواده و روستا و شهر و کشور و جهانی که در آن زندگی می کنیم ان شاء الله 

و برای خیر و برکت و عزت هرچه بیشتر دانشمندان و ستاره و ها و ثروتمندان محبوب پروردگار در سراسر دنیا 

za41_17.jpg

Image result for ‫صخا‬‎

Image result for ‫صخا‬‎

Related image

Image result for ‫صخا‬‎

Image result for ‫صخا‬‎

Related image

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۶ ، ۰۴:۲۲
ابوالفضل ابراهیمی