صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

02332538215
با سلام:
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید
من عاشق بیل گیتس هستم چون تائب هستم و تائب عاشق کسانیست که همه ثروتشان را وقف خیریه کرده اند چون خودم داروندارم را وقف صخا کرده ام
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانید(تائب)
در سال 1372موفق به افتتاح مجموعه فرهنگی و ورزشی صخاشدم و قبل از آن در سال 1362با تیم فوتبال ظفر استارت زدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.
خداوندا به من ایمان وهمت وقدرت لازم را عطا بنما تا همگی را سرافراز نمایم و با صخا خدمتگذارخوبی بهر دردمندان باشم
بدین شعر ترو شیرین زشاهنشه عجب دارم که سرتا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد
شماره حساب 2917081150صخا ابراهیمی نوروزی -جاری تجارت
کرامت عرفان حمایت آسان
تلفن02332228024و02332538215و09127732812 ایده روزقرض الحسنه نخستین بار توسط تائب در صخا ابرسج
صخا بزرگترین صندوق قرض الحسنه خانوادگی در ایران
حواسمان به یاران مهربان بیشتر باشد
با پرداخت بموقع اقساط صندوق را در وام دهی آسان یاری نمائید
هرکس را امین یافتید متهم نکنید
سال 1395سال حمایت بهتراز صخا باشد صخا
سال 94هشتم دی تولد پیامبر به صرف شام جشن بزرگ صخا برگزار گردید
همه ساله تولد پیامبر جشن بزرگ صخا برگزار می گردد سال95بیست و هفتم آذر
همه ساله نهاردوم محرم حسینیه سیدالشهداء ابرسج با صخا می باشد
حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری
صخا ازمعجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان
2917081150صخا ابراهیمی نوروزی جاری تجارت

تائب داستان ما که با صخا این چراغ روشن به میدان آمده است یک نوجوان و جوان روستائی بود که بخاطر بسیاری از مسائل مخصوصا عدم حمایت و عنایت و همکاری دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار که خداوند قدرت و عزت و ثروتشان داده است اما از نوجوانان و جوانان در روستاها غافل و بی خبر و بهتر است بگوئیم بی تفاوت و بی توجه بوده و می باشند حسرت گرما بردلش ماند و بردل بسیاری از نوجوانان و جوانان هم سن و سالش اما تائب آن همه حسرت ها را با خداوند که به بزرگی و عظمتش از کودکی اعتماد و اعتقاد داشت درمیان گذاشت 

بیشتر وقتها تنها بود و با خودش فکر می کرد به دنبال راه حل می گشت تا این حسرتها بیهوده بردل کودکان معصوم و سالخوردگان مظلوم نماند آخر چرا با وجود این همه عظمت و بزرگی خداوند مظلومان و معصومان ما در حسرت بزرگ بشوند و در حسرت بمیرند آنهم در حسرت گرما برای همین اندیشه ها و گفتار و کردار نیک تائب در اوج جوانی گل کرد گلی خوشبو و خوش عطر بنام صخا که فضا را معطر کرد و مثل مرغ بریان حضرت موسی عمل کرد 

وامهای بدون کارمزد صخا همان مرغ بریان حضرت موسی شد که لذت و بهره های فراوانی را نصیب و روزی مردم ما کرد و آنهائی که بهره می بردند به اوج خوشی و لذت رسیدند اما بهانه جوئی ها و ناسپاسیها و بی تفاوتی ها و بی توجهی ها خیر و برکت را هرچند هم که معجزه کنی کرامتها نشان بدهی کم می کند و این مشکل ناسپاسی ها باید با کمک توانمندان حل شود  تا خیر و برکت زیاد گردد 

اما متاسفانه توانمندان هم که تنها یک نفرشان کافیست تا خداوند را خشنود سازند و نقاط قوت را تقویت کنند و نقاط ضعف را ازبین ببرند متاسفانه دریغ

می ورزند و در این جهان پهناور آیا یک نفر جوانمرد پیدا نمی شود که یک دانشمند و یک ثروتمند را به سود ضعیفان و نحیفان و دردمندان برای تقویت و پرنور شدن امثال تائب با صخا تحریک نماید و این خداست که صبرش عجیب است 

در حمایت و همکاری و عنایت با فداکاران صبر خداوند را می توان دید و فهمید عجب صبری خداوند دارد که سالها صبر می کند تا یک نفر از بین اینهمه بندگان توانایش برای تقویت و پرنور شدن امثال تائب نقش عزیز مصر را بازی کند و چون پیدا نمی شود آخر صبر خداوند تمام می شود و خودش با دستهای غیبش در قالب یک رویائی کار را برای یک انسان عاشق و بی گناه و مظلوم و معصوم تمام می کند 

تا با تقویت و پرنور شدن چنین انسانی حسرت گرما بردلهای دردمندان نماند و همه دردها و جوروجفاها و سختیها و مشکلات در یک چشم به هم زدن تلافی و جبران شوند اما قشنگ که مطالعه و بررسی می کنیم می بینیم که فقط با اندکی تمرکز و توجه نسبت به فداکاران همان روزها و هفته های اول خیلی راحت و آسان می توانستیم فرهنگ تشویق و ترغیب و تقویت و پررنگ شدن فداکاران را به اوج برسانیم و همه را خوشحال نمائیم با سربلندی و سرافرازی یک عاشق و یک فعال و فداکار و سحرخیز و کوهنورد و عاشق و عارف و شاعر و نویسنده در هرروستائی در سراسر دنیا و اینچنین جهان را گلستان می کنیم به راحتی مثل آب خوردن و خداوند را یاری می کنیم با یاری کردن نیکوکاران و عاشقان در اوج صداقت و ایمان و فداکاری درود فراوان برامثال تائب در گوشه و کنار روستاهای جهان که حسرتهائی را که متحمل شده اند را با روشن کردن یک چراغ آنهم در قالب فرهنگ و ورزش و درددل با خداوند و دعا و آرزوهای خیر و خوب در راه گره گشائی و نان رسانی و مشکل گشائی قدمهای محکمی برمی دارند و با جذب و جلب توانمندان از سراسر دنیا کوشش خودشان را می کنند تا این چراغ تقویت و پرنور گردد و حسرت گرما بردل هیچ نوجوان و جوان معصومی و هیچ سالخورده مظلومی نماند 

درود خداوند برچنین جوانمردانی که از سحرخیزی و کوهنوردی معروف و مشهور و محبوب می شوند و به یاد و به نام یوسف صدیق در چاه و زندان همه امیدشان به دستهای غیب خداست و با صبر و شکر جمیل خودشان در اوج مصیبت ها و بلاها مظلومانه و معصومانه و غریبانه هوش و دانش خودشان را بالا می برند تا خداوند را از خودشان راضی و خشنود گردانند  وآنقدر در این راه استقامت می کنند تا در حرف و عمل شعار فقط خدایشان ثبت و درج شود و به نمایش جهانی دربیاید  شعار فقط خدا حاصل پندار و گفتار و کردار نیک تائب شده است  درود برامثال تائب که بوی یوسف صدیق را گرفته اند با صبر و شکر جمیل برجوروجفای بخیلان و هوسبازان و شوق و ذوق دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار بخشنده و مهربان همانهائی که برایشان بوی یعقوب نبی را می دهند بوی اسحق و ابراهیم خلیل را می دهنددرود برامثال تائب فعال و عاشق و فداکار دعایت مستجاب و آرزوهایت برآورده به خیر باد که در همین دنیا بهشت را برای مردمان می خواهی سعادت و خوشبختی را برای کودکان مظلوم و سالخوردگان معصوم می خواهی اجرت با یزدان پاک اجر همه شما هم با یزدان پاک خداوندا به من ایمان و همت و قدرت لازم را عطا بنما تا سربلند و سرافراز بشوم و همه را در یک چشم به هم زدن به تقلید از یوسف صدیق خوشحال و خشنود نمایم آمین یا رب العالمین   

Related image

Related image

Related image

Related image

Related image

Image result for ‫حسرت بهشت‬‎

Related image

Image result for ‫حسرت بهشت‬‎

Image result for ‫حسرت بهشت‬‎

Related image

Related image

Related image

Image result for ‫حسرت بهشت‬‎

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۰/۲۶
ابوالفضل ابراهیمی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی