صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

با سلام: در سال 1379 موفق به افتتاح صندوق قرض الحسنه(صخا) شدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

02332538215
با سلام:
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید
من عاشق بیل گیتس هستم چون تائب هستم و تائب عاشق کسانیست که همه ثروتشان را وقف خیریه کرده اند چون خودم داروندارم را وقف صخا کرده ام
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانید(تائب)
در سال 1372موفق به افتتاح مجموعه فرهنگی و ورزشی صخاشدم و قبل از آن در سال 1362با تیم فوتبال ظفر استارت زدم.که با حمایت خوبی مواجه شدم.و خدمات بی نظیری ارائه نمودم.خدمتی که با صداقت و ایمان همراه بود.
خداوندا به من ایمان وهمت وقدرت لازم را عطا بنما تا همگی را سرافراز نمایم و با صخا خدمتگذارخوبی بهر دردمندان باشم
بدین شعر ترو شیرین زشاهنشه عجب دارم که سرتا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد
شماره حساب 2917081150صخا ابراهیمی نوروزی -جاری تجارت
کرامت عرفان حمایت آسان
تلفن02332228024و02332538215و09127732812 ایده روزقرض الحسنه نخستین بار توسط تائب در صخا ابرسج
صخا بزرگترین صندوق قرض الحسنه خانوادگی در ایران
حواسمان به یاران مهربان بیشتر باشد
با پرداخت بموقع اقساط صندوق را در وام دهی آسان یاری نمائید
هرکس را امین یافتید متهم نکنید
سال 1395سال حمایت بهتراز صخا باشد صخا
سال 94هشتم دی تولد پیامبر به صرف شام جشن بزرگ صخا برگزار گردید
همه ساله تولد پیامبر جشن بزرگ صخا برگزار می گردد سال95بیست و هفتم آذر
همه ساله نهاردوم محرم حسینیه سیدالشهداء ابرسج با صخا می باشد
حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری
صخا ازمعجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان
2917081150صخا ابراهیمی نوروزی جاری تجارت

ای کسانی که مرتکب خطا شده اید

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۷:۵۸ ب.ظ

ای کسانی که نان مظلومان را در اوج صداقت و ایمان و فداکاری بریده اید ای کسانی که به زیردستان ظلم و ستم رواداشته اید و بربی گناهان جوروجفا کرده اید ای کسانی که سزای خوبی و عشق و علاقه و سادگی نیکوکاران را بدجوری به بدی داده اید 

ای کسانی که در تخریب و تحقیر و تضعیف نیکوکاران در اوج مظلومیت و معصومیت شریک شده اید و دست به دست هم داده اید  حواستان به دستهای غیب خداوند باشید توبه و جبران وتلافی نمائید تا گرفتار خشم و غضب پروردگار نشوید   

دعا و آرزو کنید که خداوند کسانی را که متحمل بخل و کینه و هوسبازی خودتان نموده اید سربلند و سرافراز کند و پرخیر و برکتشان نماید همت و سعی و تلاش کنید تا موفق و سربلند شوند وگرنه خشم و غضب پروردگار محقق و حتمی خواهد بود هرچند که سالهای سال طول بکشد  

اینها وعده های خداوند در تورات و انجیل و قرآن است و هرگز وعده های خداوند دروغ نیست و محقق و حتمی خواهد بود همه اینها در داستانهای فرستاده شده از طرف پروردگار برای عبرت و پند و اندرز ما انسانها آمده است و تفسیرش را هم بوضوح مشاهده می کنیم و از بزرگترهایمان حتما شنیده ایم 

چند روز پیش یکی از همین جوانهای پشیمان در صحبتهائی که با هم داشتیم با اینکه سن و سالش هم زیاد نیست و نزدیک به سی سال از عمرش می گذرد اعترافاتی داشت که واقعا در این سن و سال اگر انسان روشن و بیدار و هوشیار شود خداوند حتما کمکش می کند و راهها را برایش باز می کند زمین و زمان کمکش می کنند تا موفق و سربلند شود اما اگر واقعا پشیمان باشیم و از راههای نادرست برگردیم 

ایشان می گفت هرگونه خلافی که کردم دقیقا چوبش را به همان ترتیب خوردم و هیچ چیزی از خوبی و درستی و راستی بهتر نیست صحبت ما درباره معوقات و دیرکر وامش بود و سرصحبت از اینجا باز شد که چرا وام قرض الحسنه را که به این راحتی و بدون کارمزد و یا با کارمزدی اندک می گیریم چندین سال طول می کشد تا برگردانیم و ایشان اعتراف کرد که همه اینها به خاطر خلاف است که کوروکرمان می کند تا هیچ چیزی را نبینیم و نشنویم 

به ایشان گفتم چهار پنج سال این مبلغ حدودا ده ملیون تومان را نیاوردی آیا می دانی چه اندازه به من و کارم و فعالیت و فداکاری و خیرخواهیم ضربه زده ای آیا می دانی در طول این چند سال به همین خاطر چه اندازه از مشتریان ما اذیت و آزار شده اند 

چه اندازه محروم و ممنوع از عطای پروردگار در قالب قرض الحسنه و خیریه شده اند چه اندازه ما را در این مجموعه دچار خسارت و زیان کرده ای خوشبختانه خودش همه را مو به مو گفت و اعتراف کرد و این هم گفت که حتما در نظر دارم دقیقا پولی بیشتر از این مبلغ با مدت بیشتری که ضربه زده ام و دیرکرد داشته ام می گذارم تا جبران شود  خداوند خودش به همه خطاکاران هوشیاری و بیداری و خیر و برکت بدهد تا تلافی و جبران کنند 

و همه کسانی که آسیب و ضرر می بینند خوشحال و خشنود شوند  مخصوصا در کارهای عمومی مثل قرض الحسنه ای همچون صخا که چشم و چراغ یک روستاست نباید خطا و اشتباه و دیرکرد درست کنیم چون خیلی ها از این خطا ضربه می خورند خیلی ها آسیب می بینند که بسیاری از آنها حتی قابل جبران و قابل بخشش هم نیست چون تمام شده است و ضربه خورده اند 

مخصوصا با انسان خیر و نیکوکار و فداکاری همچون تائب که همه دارو ندارش را وقف عشق و علاقه اش در راه خداوند و درراه فرهنگ و ورزش کرده است تا این چراغ تقویت و پرنور بشود نباید جوروجفا و ناجوانمردی کرد چون باعث سوء تفاهم های ناعادلانه و ناجوانمردانه ای می گردد 

چون باعث سوء ظن های جان شکاری می شود که اصلا حق یک انسان عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری نیست انسان خیرخواه را با یک چراغ روشن باید تقویت و پرنورش کنیم تا خداوند برخیرات و برکاتمان بیفزاید  که سربلند و سرافراز شود و همه را خوشحال نماید حال و روز فداکاران و نیکوکاران مهم است که تقویت و پرنور شوند چون انتظارات و توقعات از آنها بسیار بسیار بیشتر از دیگران است 

ای کسانی که در بند نیکو کاران و عاشقان در اوج صداقت و ایمان و فداکاری نبوده اید و آنها تحت تاثیر بخیلان و هوسبازان صدمه و آسیب دیده اند و در ظاهر لکه دار شده اند حواستان به خداوند بیشتر باشد که از بی تفاوتی و بی توجهی نسبت به حبیبانش نخواهد گذشت 

چون همین بخل و کینه ها و همین بی تفاوتی ها و بی توجهی ها وعده های خداوند را هم تحت تاثیر قرار می دهد و مردم را بدبین خواهد کرد پس اینها گناه و خطاهای بزرگی هستند که باید هرچه زودتر جبران بشوند  

ای کسانی که مرتکب خطاهای بزرگی درباره عاشقان و فداکاران و نیکوکاران در اوج مظلومیت و معصومیت شده اید تا فرصت هست خیلی زود با تقویت و پرنور کردنشان تلافی و جبران نمائیدو خودتان را بدینوسیله به خداوند نزدیک نمائید تا لطف و عنایتهایش شامل حالتان شود و تقدس مظلومان و معصومان در شما جاری گردد و به سعادت و خوشبختی برسید خیلی زود اعتراف کنید که یک سرسوزن هم قابل بخشش نیست مگر اینکه جبران کنید و در صدد جبران باشید و به همه نشان بدهید ثابت کنید  

ای کسانیکه بدکاران و خطاکاران و زورگویان را با پندار و گفتار و کردار نیک خودتان بیدار و هوشیار می کنید بدانید که ارزش و ثواب بالائی می برید  از چندین جهت ثواب می برید این خاصیت حمایت و عنایت و همکاری با عاشقان در اوج صداقت و ایمان و فداکاریست هم ثواب و ارزش تقویت و پرنور شدن عاشقان نصیب و روزیتان می گردد و هم ثواب و ارزش بیدار و هوشیار کردن خطاکاران پس حامیان فداکاران ارزش و قیمتشان همیشه از فداکاران بیشتر بوده است خداوندا ما را و فرزندان ما را حامی و پشتیبان عاشقان در اوج صداقت و ایمان و فداکاری قرار بده 

خداوندا ما را و فرزندانمان را نادم و پشیمان از گناههای ریز و درشت بگردان و زبان ما را زبان توبه و تلافی و اعتراف به خطا و گناه قراربده  تا در همین دنیا به سعادت و خوشبختی برسیم و ما را صابر و شاکر در همه بلاها و مصیبت ها و سختیها قرار بده تا بیدار و هوشیار گردیم 

خداوندا عشق و علاقه خودت را در دل ما حتی در اوج بحرانها و رنجها و دردها زیاد و زیادتر کن تا به تقلید از ایوب نبی و یعقوب پیامبر و یوسف صدیق سربلند و سرافراز از امتحانات و آزمایشات سخت و جان شکارت بیرون بیائیم و همه را خوشحال کنیم    

Related image

Related image

Related image

Image result for ‫متضاد عشق نفرت نیست بی تفاوتی است‬‎

Image result for ‫متضاد عشق نفرت نیست بی تفاوتی است‬‎

Related image

Image result for ‫متضاد عشق نفرت نیست بی تفاوتی است‬‎

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۱/۰۲
ابوالفضل ابراهیمی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی